Ceník

Skupina B (od 18 let)

Motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Standardní cena : 8 000,- Kč

Upozornění:

Uvedený věk je minimální věk v době konání závěrečné zkoušky. Tj. autoškolu můžete začít ještě před dovršením požadovaného věku. Doporučujeme cca 1 měsíc. Termíny nových kurzů obvykle každý týden, dle počtu uchazečů.

Cenu kurzu můžete uhradit i formou splátek.

Upozornění: Jedná se o cenu aktuální. Nutno připočíst poplatek za konání zkoušky ve výši 700 Kč.


Provozovna:
Jaselská 849, Přelouč
Telefon:
775 290 069
605 500 270
E-mail:
dolejska.marek(at)centrum.cz
TOPlist od 14.4.2009